Gemeentes moeten steeds meer taken overnemen van de overheid. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat burgers niet langer meer vastlopen in de bureaucratie van de landelijke overheid. Voor lokale gemeentes is het echter niet altijd eenvoudig om alle taken uit te voeren omdat er niet altijd genoeg mensen te vinden zijn om het werk uit te voeren. In dat geval kun je als gemeente of aan de overheid gelieerde instelling een beroep doen op een detacheringsbureau. Hier kun je specialisten vinden die het werk voor je kunnen uitvoeren. Hiermee voorkom je dat werk blijft liggen en zorg je dat de burger krijgt waar deze recht op heeft. 

 

Wat kan een detacheringsbureau voor jou doen? 

Als je graag een beroep wilt doen op een detacheringsbureau, kun je je bijvoorbeeld wenden tot BVNG. Dit detacherings- en adviesbureau bestaat al ruim dertien jaar en werkt met veel partijen samen. Een goed detacheringsbureau weet wat er speelt in de maatschappij en weet ook hoe zij maatschappelijke problemen, dan wel vraagstukken moeten aanpakken. De mensen die voor dit bureau werken, hebben veel ervaring in hun vakgebied waardoor je er dus zeker van kunt zijn dat je tot resultaten komt. 

 

Voor welke domeinen kun je een beroep doen op een detacheringsbureau?

Vandaag de dag zijn de meeste mensen nodig in het sociale domein en de zorg. Onder de eerste categorie vallen de gebieden jeugdzorg, werk, participatie, maatschappelijk hulp en zelfredzaamheid. Onder de zorg verstaan we de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de gezondheidszorg, en de ouderenzorg. Omdat lokale overheden zich ook met strategie en beleid, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht, handhaving en openbare orde bezighouden, zijn ook dit gebieden waarop je de hulp van een detacheringsbureau kunt inschakelen.