De wet maakt niet duidelijk wanneer er precies sprake is van een arbeidsconflict. Maar we spreken van een arbeidsconflict als ten minste een persoon een ‘probleem’ ervaart op het werk, dit kan zowel werkgever als werknemer zijn. Het kan zo zijn dat je geen conflict ziet, maar dat uw werknemer hier anders over denkt of andersom. Ook dit is dan een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict kan uit verschillende onderwerpen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van het werk of dat u persoonlijk botst met iemand. Wanneer je hier last van hebt kan Dé ArbeidsMediator een uitkomst bieden.

De bedrijfsarts

Een arbeidsconflict kan leiden tot vervelende gevolgen, denk bijvoorbeeld aan medische klachten. In veel arbeidsconflicten meldt de werknemer zich namelijk ziek. Deze werknemer wordt dan vaak opgeroepen door de bedrijfsarts. Hierbij is het goed om de bedrijfsarts van te voren op de hoogte te brengen over het conflict dat speelt. De bedrijfsarts toetst volgens de STECR Werkwijze of er sprake is van een arbeidsconflict en stelt vast of sprake is van ziekte. De bedrijfsarts kan vervolgens een interventieperiode adviseren, dit is een korte periode waarin de werknemer mag wegblijven van werk. Deze periode duurt maximaal twee werken en hierbij behoudt de werknemer loon en overige arbeidsvoorwaarden. In deze periode kan je dan emoties laten bekoelen en later in gesprek gaan met elkaar.

Mediation

Wanneer je er samen niet uit komt kan mediation (bemiddeling) een uitkomst bieden. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de werkgever en werknemer helpt om de belangen helder te maken en om de communicatie beter te laten verlopen. Zo kan je toch nog tot een oplossing komen. Maar de uitkomst van een mediationtraject kan twee kanten op gaan. Je kan samen weer verder gaan of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wanneer je niet tot een oplossing komt wordt de arbeidsovereenkomst meestal beëindigd. Als werkgever kan je dan twee kanten op. Je kunt een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) aanbieden of je kunt naar de rechter gaan.