Als je werkt kunnen meerdere dingen niet goed gaan binnen het bedrijf waar je werkt. Zo kan het zijn dat het bedrijf slecht loopt en kan dit slecht voor jou zijn. De werkgever wilt je dan misschien ontslaan terwijl jij onder contract staat. Hierbij maakt de werkgever dan gebruik van een vaststellingsovereenkomst en hiermee probeert hij je dan op een legale manier te ontslaan. Echter ben je niet verplicht als werknemer om deze te ondertekenen. Dit komt doordat je officieel gewoon mag blijven werken voor het bedrijf. Een werkgever mag je daarom ook niet zomaar ontslaan en hier zijn bepaalde eisen aan verbonden.

Waarvoor kan je ontslagen worden?

Er zijn acht verschillende mogelijkheden waardoor jij als werknemer ontslagen kan worden. De eerste is dan ook dat het bedrijf waarvoor je werkt economische problemen heeft. Daarnaast kan je als werknemer langdurig arbeidsongeschikt zijn, hier wordt bedoeld langer dan 2 jaar. Ook wordt er gekeken naar het verzuim en hoe vaak jij je ziek meld bij je werkgever. Het nalaten van bepaalde werkzaamheden en het opzettelijk niet doen van bepaalde taken kan een reden zijn voor ontslag. Als je een van deze dingen doet kan het zijn dat je werkgever je ontslaat. Echter kan het zijn dat jij deĀ vaststellingsovereenkomst niet tekenen. De enige manier waarop de werkgever je dan kan ontslaan is door dit probleem voor te leggen bij de kantonrechter. Deze spreekt dan uit wie in zijn gelijk staat en kan je wellicht dan ook ontslagen worden natuurlijk.

Je werk goed doen

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je ontslagen wordt op je werk. Vooral als het werk wat je doet ook heel erg leuk is. Het is daarom van belang dat jij je werk goed doet, zo zorg je ervoor dat de werkgever ook niks te klagen heeft en ziet dat jij je inzet. Je mindset is dan ook van belang en kan je ervoor zorgen dat je altijd alles in orde maakt. Te laat komen is een flinke boosdoener, zorg er dus altijd voor dat je op tijd op je werk komt. Ook is het van belang dat je goed kan omgaan met de andere werknemers van het bedrijf.

Zoeken naar nieuw werk

Als je eenmaal echt ontslagen wordt en je kan er verder niks aan doen, moet je natuurlijk zoeken naar nieuw werk. Dit is vervelend, maar het is wel belangrijk dat je kan blijven werken. Je hebt namelijk het geld nodig voor bijvoorbeeld de huur van je huis. Zo kan je kijken naar verschillende banen die aansluiten op je vorige werk. Online kan je goed kijken naar vacaturebanken en kan je hier kijken naar de verschillende banen. Hier kan je dan eventueel solliciteren.